URBAN PLANNING & DEVELOPMENT CONSULTANTS

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

  • ออโรส กรุ๊ป เปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่มีศักยภาพ ต้องการความก้าวหน้าและสนใจในงานด้านที่ปรึกษาและพัฒนาเมือง มาร่วมสร้างความสำเร็จ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  •     พิจารณาตำแหน่งงานที่คุณสนใจจากตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครในรายการด้านล่าง และส่งประวัติส่วนตัวของคุณมาทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
  •     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

        บริษัท ออโรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

        23/58 อาคารออโรส กรุ๊ป ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  •     e-mail : hr@auros.co.th

         Tel : 02-938-3874-5 Fax : 02-967-7009

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร จำนวนอัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
1.เจ้าหน้าที่ผังเมือง 0 ตำแหน่ง คลิกที่นี่
2.เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ 0 ตำแหน่ง คลิกที่นี่
3.พนักงานบัญชีการเงิน 0 ตำแหน่ง คลิกที่นี่
4.พนักงานบัญชีการเงิน 0 ตำแหน่ง คลิกที่นี่
5.พนักงานบัญชีการเงิน 0 ตำแหน่ง คลิกที่นี่
6.พนักงานบัญชีการเงิน  0 ตำแหน่ง คลิกที่นี่


06 มกราคม 2563

ผู้ชม 3502 ครั้ง