Work & Service
City Planning and Development
ดำเนินการจัดทำแผนและผังพัฒนาพื้นที่ทุกระดับ ด้วยศาสตร์การพัฒนาเมือง และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นธรรม ขอบเขตการวางผัง มี 3 ส่วน การดำเนินการและการวางผังตาม พรบ.ผังเมือง พ.ศ.2562 เช่น การประเมินผลผัง การวางและจัดทำผังนโยบาย ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ การศึกษาและการวางผังตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ เช่น การจัดสรรที่ดิน การจัดรูปที่ดิน การวางผังเพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังจากภัยพิบัติขนาดใหญ่ การรื้อร้างสร้างใหม่ การฟื้นฟูเมือง และการอนุรักษ์เมือง การศึกษาและจัดทำโครงการขนาดใหญ่ ทั้งของภาครัฐและเอกชน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล